Školská rada

 

zdroj obrázku: bestpage.sk/gif/zemekoule/

Seznam členů

za zřizovatele: Ing. Hugo Vaníček                                       
za pedagogické pracovníky: PhDr. Júlia Kolářová
za zákonné zástupce nezletilých a zletilé žáky: Olga Kelecsényiová