Školní vzdělávací program Globe

Plné znění najdete ZDE

Dodatek ŠVP - Matematika

Dodatek ŠVP - Seminář z českého jazyka a literatury

Dodatek ŠVP - Inkluze

viz vzdělávací portál   www.vseweb.cz


Volitelné předměty v ročníku otevírá ředitel školy na základě poptávky a potřeby tak, aby vzdělávací skupina obsahovala alespoň 8 žáků. V těchto předmětech mohou být slučování žáci z různých ročníků. Žáci jsou do nich zařazování tak, aby byl naplněn předepsaný týdení počet hodin.