Organizace školního roku 2017/2018

V DOC dokumentu ke stažení

1. Zahájení a konec školního roku 2017/2018

·        zahájení 4.9.2017 v 9:00

·        konec 29. 6. 2018 v 11:30

2. Podzimní termín maturitní zkoušky

·        4.9. - 15.9.2017 – podzimní termín MZ – společná část MZ dle harmonogramu Centra maturitní zkoušky

·        13.9. a 14.9. 2017 Ústní maturitní zkouška (společná a profilová část).

3. Vydávání vysvědčení za pololetí

·        31. 1. 2018 v hodinách výuky (je vydáván jen výpis z vysvědčení)

·        29. 6. 2018 v 11:30

4. Pedagogická rada

·        1. čtvrtletí - 23. 11. 2017

·        2. čtvrtletí - 25. 01. 2018

·        3. čtvrtletí - 19. 04. 2018

·        4. čtvrtletí - 21. 06. 2018 

5. Rodičovské schůzky a hovorové hodiny 16:30 - 17:30 hod.

·        5. října 2017

·        24. listopadu 2017

·        27. dubna 2018

6. Školní akce

·        8. 9. 2017

Team building pro 1. ročník a pedagogy

·        22. 9. 2017

Ukliďme si Česko

·        29. 9. 2017

Den jazyků - Irský den

·        27. 4.2018

Ekologická konference

·        květen 2018

Globe Game 2018, Humpolec

·        22. - 25. 5. 2018

Projektové dny v terénu Bílé Hory

·        28. 6. 2018 

Zahradní slavnost

·        květen 2018

Testy ECDL

7. Prázdniny a dny volna

·        28. 9. 2017

státní svátek

·        26. - 27.10.2017

podzimní prázdniny

·        17.11.2017

státní svátek

·        23.12.2017 - 2.1.2018

vánoční prázdniny

·        2.2.2018

jednodenní pololetní prázdniny

·        5.2. - 11.2.2018

jarní prázdniny

·        29. - 30.3.2018

velikonoční prázdniny

·        2. 4. 2018

státní svátek, velikonoční pondělí

·        1.5., 8.5.2018

státní svátek

·        2.7.- 31.8.2018

hlavní prázdniny

8. Praxe žáků SŠ KNIH

·        11.12.-22.12.2017

praxe žáků 3. a 4. ročníku (za 1.pol.)

·        19.1.-1.2.2018

praxe žáků 1. a 2. ročníku (za 1.pol.)

·        30.4., 2.5.-4.5

praxe žáků 1. až 3. ročníku (za 2.pol.)

·        18.5. – 25.5.2018

praxe žáků 1. až 3. ročníku (za 2.pol.)

9. Harmonogram maturitního ročníku

·        30. září 2017

zveřejnění školního seznamu literárních děl pro MZ z ČJ, podání přihlášky k profilové části MZ

·        do 1. prosince 2017

předaní přihlášky k maturitní zkoušce, doplnění názvu maturitní práce

·        25. leden 2018

uzavření klasifikace maturantů za 1. pololetí

·        31. leden 2018

vydání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

·        5.3.2018 do 12:00

nejzazší termín předaní maturitní práce (jarní termín) žáků Gymnázia Globe a SŠ KNIH

·        15.3.2018

zveřejnění termínu ústní části maturitní zkoušky

·        do 31. 3. 2018 do 14:00

odevzdání seznamů literárních děl k ústní zkoušce z ČJ

·        březen/duben

souborné zkoušky SŠ KNIH u maturitního ročníku

·        24.4.2018

nejzazší termín uzavření klasifikace za 2. pololetí do 12:00 h.

·        23. -24.4.2018

Malá maturita (Gymnázium Globe) – uzavření maturitních předmětů soubornou zkouškou

·        26.4.2018

prezentace obhajob maturitních prací – workshop maturantů

·        30.4.2018

poslední zvonění a předávání vysvědčení za 2. pololetí

·        2.5. -11. 5.2018

písemné práce společné a profilové maturitní zkoušky

·        14.5. – 18.5.2018

„svatý týden“

·        21.5. - 1. 6.2018

ústní část maturitní zkoušky

·        4. 6.2018

předpokládaný termín předání maturitního vysvědčení

·        4.6.2018 do 12:00

termín předaní maturitní práce pro podzimní termín pro žáky Gymnázia Globe a SŠ KNIH

10. Významné školní akce pro veřejnost

·        Projekt 72 hodin

13. - 16. 10.2017, poté dubnový termín 2018

·        Veletrh středních škol

24. - 25. listopad 2017 (pátek - sobota)

·        Ekologická konference

26. dubna 2018 (čtvrtek)

·        Zahradní slavnost

28. 6. 2018 

·        Dny otevřených dveří:

ve dnech 7.12.2017, 1.2.2018, 26.4.2018, 10.5.2018 (čtvrtek od 14:30 hod. do 17:00 hod.)

11. Celostátní aktivity pro pedagogy organizované školou

·        11. - 12. 12. 2017

3. konference: Badatelsky orientovaná výuka pro pedagogy

·        21. - 22.6.2018

4. konference: Badatelsky orientovaná výuka pro pedagog

Změny harmonogramu jsou vyhrazeny.

 

Organizace školního roku 2017/2018

Č.j.: MSMT- 12165/2016-1, ze  dne 11. května 2016

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017. Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne připadnou na 5. 2. - 11. 2. 2017.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Poznámka: Pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018. Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.