Organizace školního roku 2020/2021

 

2020-21 Harmonogram školního roku (ke stažení)

 
Níže neaktualizovaný harmonogram (bude aktualizováno již brzy)!

1. Zahájení a konec školního roku 2019/2020

·        zahájení 2.9.2019 v 9:00

·        konec 30. 6. 2020 v 11:00

2. Podzimní termín maturitní zkoušky

·        2.9. - 9.9.2019 – podzimní termín MZ – společná část MZ dle harmonogramu Centra maturitní zkoušky

·        2.9. a 9.9. 2019 Ústní maturitní zkouška (společná a profilová část).

3. Vydávání vysvědčení za pololetí

·        30. 1. 2020 v hodinách výuky (je vydáván jen výpis z vysvědčení)

·        30. 6. 2020 v 11:00

4. Pedagogická rada

·        1. čtvrtletí - 14. 11. 2019

·        2. čtvrtletí - 23. 01. 2020

·        3. čtvrtletí - 16. 04. 2020

·        4. čtvrtletí - 27. 04. 2020 (maturitní ročník)

·        4. čtvrtletí - 25. 06. 2020 

5. Rodičovské schůzky a hovorové hodiny 16:30 - 17:30 hod.

·        3. října 2019

·        14. listopadu 2019

·        16. dubna 2020

6. Školní akce

·        6. 9. 2019

Team building pro 1. ročník a pedagogy gymnázia

·        13. 9. 2019

Ukliďme si Česko

·        17. 9. 2019

Fyzika s lektory Kaprálova mlýna

·        26. 9. 2019

Evropský Den jazyků

·        10. - 11. 11. 2019

72 hodin dobrovolnických aktivit v ČR

·        22. - 23. 11. 2019

Veletrh středních škol, Brněnslé výstaviště

·        23. 4. 2020

Ekologická konference

·        květen 2020

Globe Game 2020

·        29. 6. 2020 

Zahradní slavnost

·        průběžně (podzim, jaro)

projekt Jedlá zahrada

7. Prázdniny a dny volna

·        28. 9. 2019

státní svátek

·        29. - 30.10.2019

podzimní prázdniny

·        17.11.2019

státní svátek

·        23.12.2019 - 3.1.2020

vánoční prázdniny

·        31.1.2020

jednodenní pololetní prázdniny

·        17.2. - 23.2.2020

jarní prázdniny

·        9.4. - 10.4.2020

velikonoční prázdniny

·        13. 4. 2020

státní svátek, velikonoční pondělí

·        1.5., 8.5.2020

státní svátek

·        1.7.- 31.8.2020

hlavní prázdniny

8. Praxe žáků SŠ KNIH

·        09.09.-20.09.2019

praxe žáků 2. ročníku (za 1.pol.)

·        25.11.-06.12.2019

praxe žáků 3. ročníku (za 1.pol.)

·        09.12.-20.12.2019

praxe žáků 4. ročníku (za 1.pol.)

·        17.01.-30.01.2020

praxe žáků 1. ročníku (za 1.pol.)

·        17.04.-30.04.2020

praxe žáků 2. ročníku (za 2.pol.)

·        04.05.-15.05.2020

praxe žáků 3. ročníku (za 2.pol.)

·        18.05.-29.05.2020

praxe žáků 1. ročníku (za 2.pol.)

9. Harmonogram maturitního ročníku

·        30. září 2019

zveřejnění školního seznamu literárních děl pro MZ z ČJ, podání přihlášky k profilové části MZ žáků Gymnázia Globe

·        do 1. prosince 2019

předaní přihlášky k maturitní zkoušce, doplnění názvu maturitní práce žáků Gymnázia Globe

·        23. leden 2020

uzavření klasifikace maturantů za 1. pololetí

·        30. leden 2020

vydání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí

·        9.3.2020 do 12:00

nejzazší termín předaní maturitní práce (jarní termín) žáků SŠ KNIH

·        15.3.2020

zveřejnění termínu ústní části maturitní zkoušky

·        do 31. 3. 2020 do 14:00

odevzdání seznamů literárních děl k ústní zkoušce z ČJ, předání písemné části maturitní práce Gymnázia Globe

·        březen/duben

souborné zkoušky SŠ KNIH u maturitního ročníku

·        27.4.2020

nejzazší termín uzavření klasifikace za 2. pololetí do 12:00 h.

·        23.4.2020

prezentace obhajob maturitních prací na Ekologické konferenci - workshop maturantů

·        24. -27.4.2020

Malá maturita (Gymnázium Globe) – uzavření maturitních předmětů soubornou zkouškou

·        30.4.2020

poslední zvonění a předávání vysvědčení za 2. pololetí

·        4. 5. - 7. 5.2020

písemné práce společné a profilové maturitní zkoušky

·        11.5. – 15.5.2020

„svatý týden“

·        18.5. - 5. 6. 2020

ústní část maturitní zkoušky, pro žáky Gymnázia Globe poslední termín předání powerpointu maturitní práce na nepřepisovatelném CD při zahájení ústní části maturitní zkoušky

·        5. 6. 2020

předpokládaný termín předání maturitního vysvědčení

·        1.6.2020 do 12:00

termín předaní maturitní práce pro podzimní termín pro žáky Gymnázia Globe a SŠ KNIH

10. Významné školní akce pro veřejnost

·        Konference projektu G.Globe pro 42 škol ve Sluňákově

19. - 20. 09. 2019

·        Veletrh středních škol

22. - 23. listopad 2019 (pátek - sobota)

·        Odborné exkurze v Plzni pro 42 škol, garant G. Globe

únor 2020

·        Ekologická konference

23. dubna 2020 (čtvrtek)

·        Zahradní slavnost

29. 6. 2020 

·        Dny otevřených dveří:

ve dnech 5.12.2019, 30.1.2020, 7.5.2020 (čtvrtek od 14:30 hod. do 17:00 hod.)

Změny harmonogramu jsou vyhrazeny.

 

Organizace školního roku 2019/2020

Č. j.: MSMT-2939/2018-3
Dne 19. února 2018
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách,
středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek
3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Č. j.: MSMT-2939/2018-3, ze dne dne 19. února 2018

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 17. až  23. února 2019.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020. Pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020. Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.