Učební plán třídy

Rozpis týdenní dotace v jednotlivých ročnících vyššího stupně Gymnázia Globe, s.r.o.
Kód oboru 79-41-K/81, 79-41-K/61, 79-41-K/41
Oktáva A – 4.K ve šk. r. 2016-2017

R    hodiny přidělené v rámci disponibilní dotace povinným a volitelným předmětům volitelné předměty
*     volitelné předměty

 

Rozpis týdenní dotace v jednotlivých ročnících vyššího stupně Gymnázia Globe, s.r.o.
Kód oboru 79-41-K/81, 79-41-K/61, 79-41-K/41
Septima A – 3.K ve šk. r. 2016-2017

R    hodiny přidělené v rámci disponibilní dotace povinným a volitelným předmětům volitelné předměty
*     volitelné předměty

 

Rozpis týdenní dotace v jednotlivých ročnících vyššího stupně Gymnázia Globe, s.r.o.
Kód oboru 79-41-K/81, 79-41-K/61, 79-41-K/41
Sexta A – 2.K ve šk. r. 2016-2017

R    hodiny přidělené v rámci disponibilní dotace povinným a volitelným předmětům volitelné předměty
*     volitelné předměty

 

Rozpis týdenní dotace v jednotlivých ročnících vyššího stupně Gymnázia Globe, s.r.o.
Kód oboru 79-41-K/81, 79-41-K/61, 79-41-K/41
Kvinta A – 1.K ve šk. r. 2016-2017

R    hodiny přidělené v rámci disponibilní dotace povinným a volitelným předmětům volitelné předměty
*     volitelné předměty

 

Rozpis týdenní dotace
PRO PRIMU ZAHAJUJÍCÍ STUDIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2016-2017
Kód oboru 79-41-K/81
Prima A ve šk. r. 2016-2017

®    hodiny mohou být přiděleny ředitelem kterémukoliv předmětu
R    volitelné hodiny na vyšším stupni přiděleny ředitelem školy
*     volitelný předmět
**    úprav platného ŠVP ve šk. r. 2016-2017
     1 až 2 hodiny z týdenní dotace Matematiky na nižším stupni gymnázia lze vyučovat v AJ