Uchazeči

Proč studovat na našem gymnáziu?

  • Protože poskytuje široké a kvalitní všeobecné vzdělání.
  • Poskytuje jazykovou vybavenost do praxe, výuka angličtiny je v porovnání se školami stejného typu na nadprůměrné úrovni.
  • Protože absolventi gymnázií mají obecně vyšší úspěšnost při přijetí a dokončení studia na VŠ než absolventi lyceí nebo jiných typů středních škol.
  • Protože má dobré vnitřní klima.
  • Protože je nadstandardně vybaveno informačně-komunikačními technologiemi a z projektů školy poskytuje žákům finanční podporu na výjezdní aktivity žáků
  • Protože vnitřní interiér patří k nejhezčím okolí školy je málo zatíženo exhaláty.

Obory vzdělávání

  • osmileté studium – kód 79-41-K/81 (přijímáno do 20 žáků) pouze do vyšších ročníků
  • čtyřleté studium  – kód 79-41-K/41 (přijímáno do 20 žáků)
  • vzdělávaní dospělých dle individuálního vzdělávacího plánu bez omezení

 

Přijímací řízení 2020/2021

Máme volná místa na čtyřletém studiu a na osmiletém do vyšších ročníků (kvarta až oktáva). 
Přihlášky do dalšího kola přijímacího řízení přijímáme průběžně
Výsledky přijímacího řízení naleznete  zde (u výsledků je potřeba vyhledat aktuální školní rok, kolo přijímacího řízení, obor vzdělávání).
Přijímáme žáky z 8. až 9. třídy ZŠ bez přijímacích zkoušek.

 

 

 

 

 

 

Termíny konání jednotné zkoušky:

Jednotná přijímací zkouška (písmemný test z českého jazyka a matematiky)
1. termín 14.4.2020 - pro čtyřleté obory vzdělání
2. termín 15.4.2020 - pro čtyřleté obory vzdělání
Náhradní termín: 13.5.2020 - pro všechny obory vzdělání
  14.5.2020 - pro všechny obory vzdělání
2. a další kola: Budou postupně vyhlašovány školou a přihlášky přijímány průběžně od 18.4.2020
Informace: Sdělení MŠMT

Více o přijímacím řízení naleznete zde.
Stručné informace naleznete  zde. 
Kritéria přijímacího řízení naleznete     zde.    

 

Čtyřleté obory vzdělání

1. termín - 14. dubna 2020

Předmět Začátek administrace
zkoušky v učebně
Úvodní administrace
(min)
Zkouška (min)/
předpoklad
Závěrečná administrace
(min)
Matematika 08:30 15 70 (08:45 - 9:55) 5
Český jazyk a literatura 10:50 15 60 (11:05 - 12:05) 5