Uchazeči

Proč studovat na našem gymnáziu?

  • Protože poskytuje široké a kvalitní všeobecné vzdělání.
  • Poskytuje jazykovou vybavenost do praxe, výuka angličtiny je v porovnání se školami stejného typu na nadprůměrné úrovni.
  • Protože absolventi gymnázií mají obecně vyšší úspěšnost při přijetí a dokončení studia na VŠ než absolventi lyceí nebo jiných typů středních škol.
  • Protože má dobré vnitřní klima.
  • Protože je nadstandardně vybaveno informačně-komunikačními technologiemi a z projektů školy poskytuje žákům finanční podporu na výjezdní aktivity žáků
  • Protože vnitřní interiér patří k nejhezčím okolí školy je málo zatíženo exhaláty.

Obory vzdělávání

  • osmileté studium – kód 79-41-K/81 (přijímáno do 20 žáků)
  • šestileté studium – kód 79-41-K/61 (přijímáno do 15 žáků)
  • čtyřleté studium  – kód 79-41-K/41 (přijímáno do 20 žáků)
  • vzdělávaní dospělých dle individuálního vzdělávacího plánu bez omezení

 

Přijímací řízení 2018/2019

Ještě máme volná místa na osmiletém, šestiletém a čtyřletém studiu. 

Přihlášky do dalšího kola přijímacího řízení přijímáme průběžně. 

Výsledky přijímacího řízení pro šk. rok 2018/2019 naleznete zde

(u výsledků je potřeba vyhledat aktuální školní rok, kolo přijímacího řízení, obor vzdělávání)

Přijímáme žáky z 5. třídy ZŠ do primy.
Přijímáme žáky ze 6. ročníku ZŠ do sekundy, bez přijímacích zkoušek.
Přijímáme žáky z 9. třídy ZŠ do 1. ročníku vyššího stupně gymnázia.

 

 

 

 

 

 

Termíny konání jednotné zkoušky:

Jednotná přijímací zkouška (písmemný test z českého jazyka a matematiky)
1. termín 12.4.2018 - pro čtyřleté obory vzdělání
  13.4.2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
2. termín 16.4.2018 - pro čtyřleté obory vzdělání
  17.4.2018 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií
Náhradní termín: 10.5.2018 - pro všechny obory vzdělání
  11.5.2018 - pro všechny obory vzdělání
2. a další kola: Budou postupně vyhlašovány školou a přihlášky přijímány průběžně od 12.5.2018
Informace: Sdělení MŠMT

Více o přijímacím řízení naleznete zde.
Stručné informace naleznete zde.
Kritéria přijímacího řízení naleznete   zde.  

 

Čtyřleté obory vzdělání

1. termín - 12. dubna 2018

Předmět Začátek administrace
zkoušky v učebně
Úvodní administrace
(min)
Zkouška (min)/
předpoklad
Závěrečná administrace
(min)
Matematika 08:30 15 70 (08:45 - 9:55) 5
Český jazyk a literatura 10:50 15 60 (11:05 - 12:05) 5

Víceletá gymnázia

1. termín - 13. dubna 2018

Předmět Začátek administrace
zkoušky v učebně
Úvodní administrace
(min)
Zkouška (min)/
předpoklad
Závěrečná administrace
(min)
Matematika 08:30 15 70 (08:45 - 9:55) 5
Český jazyk a literatura 10:50 15 60 (11:05 - 12:05) 5