Projekty s podporou EU 

Tyto projekty jsou spolufinancovány EU a státním rozpočtem ČR 

 
Projekt
       

1

Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000570

https://www.gymglobe.cz/projekty/projekty-s-podporou-eu/centra-vzdelavani-pro-udrzitelnou-budoucnost/

2

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007992

https://www.gymglobe.cz/projekty/projekty-s-podporou-eu/centra-vzdelavani-pro-udrzitelnou-budoucnost/

3

ICT a digitální výuka

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012419

https://www.gymglobe.cz/projekty/projekty-s-podporou-eu/centra-vzdelavani-pro-udrzitelnou-budoucnost/

4

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj II

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016738

https://www.gymglobe.cz/projekty/projekty-s-podporou-eu/centra-vzdelavani-pro-udrzitelnou-budoucnost/

  Projekt        

4

KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, 

podnikavosti pro udržitelný rozvoj 

a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

(forma zapojení: spolupracující škola)

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211

https://www.gymglobe.cz/projekty/projekty-s-podporou-eu/centra-vzdelavani-pro-udrzitelnou-budoucnost/