Projekty s podporou EU

Tyto projekty jsou spolufinancovány EU a státním rozpočtem ČR

 
Projekt
     

1

Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/000057

https://www.gymglobe.cz/projekty/projekty-s-podporou-eu/centra-vzdelavani-pro-udrzitelnou-budoucnost/

2

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007992

https://www.gymglobe.cz/projekty/projekty-s-podporou-eu/centra-vzdelavani-pro-udrzitelnou-budoucnost/