Program GLOBE,  The Tree Ring Project

 
Program GLOBE je celosvětový ekologický program, jehož myšlenku vyhlásil v roce 1994 americký vícepresident AL Gore. V roce 1995 byl program Globe slavnostně zahájen. Nyní je do tohoto projektu zapojeno přes 11 tisíc škol ze 112 zemí celého světa. V ČR jev součastnosti  do projektu GLOBE zapojeno  více než 100 škol. Je zaměřen na ekologické aktivity a monitorování kvality životního prostředí. Garantem aktivity v České republice je Tereza, sdružení pro ekologickou výchovu  (www.terezanet.cz).

 

Naše škola začala spolupracovat na projektu se  Sdružením Tereza v roce 1996. Hlavní náplní činností jsou pravidelná měření a přírodní pozorování, podle nichž lze hodnotit kvalitu životního prostředí. Výsledky měření jsou odesílány do centrální databáze NASA. Podílíme se tak na vytváření podkladů, které jsou využitelné pro vědeckou práci v oblasti výzkumu životního prostředí. Myšlenka projektu se zrcadlí i ve jménu naší školy, projekt je realizován jako součást výuky žáků nižších ročníků  v předmetu Svěr práce - Globe.

Součástí programu je i každoroční účast studentů na celorepublikové  hře Globe GAMES, kde žáci prezenzují výsledky měření kvality životního prostředí. Řadu informací o podstatě a významu naší činnosti je možné nalézt na internetových stránkách www.globe.gov.

 

V roce 2011-2013 se součástí  Programu GLOBE stal také projekt The Tree Ring Project - spolupráce norských, českých a chorvatských škol zaměřená naurčování stáří stromů.

Naše měřící stanoviště:

  • Meteorologická budka na zahradě školy: Měření teploty vzduchu (maximální, minimální a okamžitá), množství srážek, pH srážek, druhy mraků, oblačnost. Tato měření se provádějí denně.

  • Říčky v Mariánském údolí: Měření teploty vody, pH vody, průhlednost vody. Tato měření se provádějí jednou týdně.

  • Pixel na Akátkách: Druhové složení pokryvu, dominanty, kodominanty a fenologická měření. Tato měření se provádějí podle potřeby.

Fotogalerie a stránky z kroniky

Obrázky: The Tree Ring Project