Naučná přírodní zahrada

Naučná přírodní zahrada 2016

Ve šk. 2015-2016 bylo pokračováno v budování školní zahrady. Bylo vytvořeno:

  1. Terasa s dlažbou, nášlapovými stupni a deskami, chodníkem ke kompostéru o zadlážděné ploše cca 58m2, ohraničeno plotovkami a obrubníky. Vybudování terasy bylo finančně podpořeno Nadací Veronica. 
  2. V projektu Extra 2015-2016 s názvem „Zahrada pro nás a kamarády“ bylo realizováno:
  • osazení vybudované terasy výsadbou
  • vybudování kompostéru na biodpad
  • pořízení 2 vyvýšených záhonů z modřínového dřeva – dodavatel pila Belcredi, výsadba zeleninových záhonu, záhonu trvalek a záhonu bylinek (celkem 5 záhonů)
  • výsadba dřevin (1 aronie, 2 muchovníky, 2 rakytníky, 2 rybízy na kmínku, 1 trubač kořenující, 1 weigela, 1 zákula japonská, 4 popínavé růže, 2 růže keřová) a doplnění nářadí pro práci na zahradě
  • příprava půdy pro setí zeleniny a trávníků (odstraňování kořenů náletových dřevin a plevelných rostlin, výmladků, kypření půdy po těžké technice užité při pokládce dlažby

Počet zapojených institucí s dětmi a žáky: 3 (Gymnázium Globe, SŠ KNIH, Rezekvítek), počet komunitních akcí dvou škol: 9 aktivit v měsících květen – červen 2016.

V závěru projektu se konala dne 28. 6. 2016 Zahradní slavnost otevřená pro veřejnost. Přítomno bylo 65 účastníků včetně náměstka hejtmana Ing. Stanislava Juránka, dále zástupce Odboru životního prostředí MMB, paní Danuše Tomášové a ředitelky Rezekvítku Ing. Terezy Žižkové.

Fotogalerie: Přírodní zahrada