Podpořené projekty, dotace

  název, oblast podpory popis obsahu projektu, cíl dotace, zdroj podpory
1. Krajina za školou   Projekt dokumentování změny okolí školy a Brna, rozvojový program SIVZ z prostředků MŠMT a JmK
2. Školení pedagogických pracovníků „Akce na zakázku“ Vypracování nového školního vzdělávacího programu, školení pedagogického týmu, podpořeno z prostředků EU
3. Zahraniční studijní stáž ARION – rozvoj ICT Studijní stáž ředitele v Irsku (téma využití ICT ve školství), podpořeno z projektu Sokrates z prostředků EU
4. Školní vzdělávací program Globe CZ.04.1.03/3.1.15.2/0344 Školní vzdělávací program GLOBE zaměřený na pro rozvoj komunikativních kompetencí žáků a environmentální výchovu (realizace programu), podpořeno ze zdrojů ESF a rozpočtu ČR
5. Do Světa! 2007 Dotace na program spolupráce s partnerskými zahraničními školami ve Vídni a Srbsku, podpořeno z prostředků Jihomoravského kraje
6. EVVO 2007 Projekt pro podporu environmentální výchovy a výuky ve školách z prostředků MŠMT
7. Do Světa! 2008 Dotace na program spolupráce s partnerskou školou v Srbsku z prostředků Jihomoravského kraje
8. Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj v síti partnerských škol, obce a ekologických center, registr. č. CZ 1.07/1.1.00/14.0143 Nadregionální projekt spolupráce škol ze 4 různých krajů republiky na programech pro EVVO a udržitelný rozvoj. Projekt podán v roce 2009, podpořeno ze zdrojů ESF a rozpočtu ČR, realizace od prosince 2010 do listopadu 2013
9. Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj, registr. č. CZ 1.1.07/1.1.02/03.0069 Projekt je součástí Globální grantu Jihomoravského kraje, je zaměřen na rozvoj kompetencí žáků, ekologické aktivity, podporu přírodovědně technického vzdělávání žáků v Jihomoravském kraji. Projekt byl podán v roce 2010, bude realizován od ledna 2011 do června 2012, bude podpořen ze zdrojů ESF a rozpočtu ČR.
10. DO SVĚTA! 2011 Dotace na program spolupráce s partnerskou zahraniční školou v Lipsku a společnou akci se školou Schule Komensky v Dolnorakouském regionu. Projekt „Spolupráce partnerských škol 2011“ je podpořen z prostředků Jihomoravského kraje.
11. The Tree Ring Project Partnerská spolupráce tří zemí: Norsko - ČR - Chorvatsko
12. Extra třída – Přírodní zahrada Zahájení budování přírodní zahrady- vybudování bylinkového labyrintu a založení trvalkového záhonu bylo realizováno ve šk. r. 2014-2015. Podpořeno Nadací Tesco.
13.

Učíme digitálně, registr. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0026

Gymnázium bylo partnerem firmy Pontech s.r.o. Byly pořízeny tablety a zvýšena kvalita konektivity internetového připojení. Podpořeno ze zdrojů ESF a rozpočtu ČR v letech 2014-2015.
14. Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj, registr. č. CZ.1.07/1.1.00/56.0505 Podpora čtenářské gramotnosti a jazykového vzdělávání žáků a učitelů anglického jazyka – pobyt 13 účastníků jazykových kurzů v Irsku. Podpořeno v roce 2015 ze zdrojů ESF a rozpočtu ČR.
15. Globální vzdělávání pro udržitelný rozvoj, registr. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0532 Ze zdrojů ze zdrojů ESF a rozpočtu ČR podpořen v roce 2015 rozvoj individuální úrovně jednotlivých žáků v anglickém a německém jazyce formou Blend learningu.
16. Extra třída – zahrada pro nás a kamarády Ve šk. r. 2015-2016 pokračovalo budování školní zahrady. Vybudovány byly 2 vyvýšené záhony, kompostér na biodpad, doplněna byla výsadba a nářadí pro práci v terénu zahrady. Podpořeno Nadací Tesco.
17. Naučná přírodní zahrada V květnu 2016 byla vybudována terasa s dlažbou, ohraničená plotovkami a chodníkem ke kompostéru. Podpořeno Nadací Veronica.
18. Centra zdělávání pro udržitelný rozvoj, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000570
Projekt je realizován v období 1. 1.2017- 31. 3.2022. Je zaměřen na
badatelsky orientovanou výuku a spolupráci přírodovědně orientovaných
učitelů 42 škol ze všech krajů České republiky. Projekt podporuje kolegiální
spolupráci pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou
prezenčních setkání na konferencích, prostřednictvím on-line webinářů a
účastí na pravidelných projektových odpoledních. Pedagogové v rámci projektu
získají zkušenosti s využitím metod, pořízených sad učebních pomůcek zejména
ve výuce fyziky, chemie a biologie. (https://centraglobe.cz/)
19. Vzdělávání pro udržitelný rozvoj, reg. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007992
Projekt je realizován od 1. 10. 2017 po dobu 24 měsíců. Dotace z programu OP
VVV v rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I. podporuje spolupráci pedagogů
školy s odborníky z praxe, tandemovou výuku učitelů, práci školního
speciálního pedagoga, užívání mobilních zařízení ve výuce a doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem.
20. KaPoDav -  Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro
udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji,  reg.  č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211
Období realizace: 1. 11. 2017 - 31. 10. 2020.  Škola  je spolupracující
organizací v tomto  projektu, jehož realizátorem je Lipka - školské zařízení
pro environmentální vzdělávání. V projektu je rozvíjena podnikavost žáků a
další vzdělávání učitelů (https://vzdelavanivsem.cz/o-nas)