Koncepce EVVO

Naše gymnázium je malá škola s atmosférou spíše rodinného rázu. Vzájemně se všichni známe, vše souvisí se vším. Tím chci říct, že jednotlivé akce se vzájemně prolínají, ale také vzájemně omezují, protože se na nich obvykle účastní děti z různých tříd školy (celkem  kolem 165 žáků od 11 do 22 let) a většina pracovníků (je nás vškolním objektu přibližně 20 včetně externistů, správce sítě a paní sekretářky). Není nás tedy mnoho, abychom mohli dělat vše. Stanovili jsme proto tři základní oblasti, které škola rozvíjí přednostně. Priority se prolýnají a vzdájemně doplňují. Všechny ovšem směřují k trvale udržitelnému rozvoji společnosti i přírody, směřují k uplatnění žáka v životě, profesi. 

Priority školy

  1. Jazykové vzdělávání – prvním cizím jazykem je angličtina, její znalost má sloužit jako prostředek pro uplatnění v profesi v zemích EU.
  2. Počítačová gramotnost – žák  uživatelsky zvládá  práci s ICT, může absolvovat testy ECDL, na základě kterých může získat mezinárodní certifikát v oblasti znalostí a ovládání počítačů a umožňuje lepší vstup na pracovní trhy EU.
  3. Osobnostní rozvoj žáků – různorodé školní projekty a mimoškolní aktivity rozvíjející kooperci žáků a podporující celoživotní pozitivní postoj k prostředí kolem nás.
 

 

Spolupráce školy s centry ekologické výchovy

Zejména třetí bod školních aktivit, osobnostní rozvoj žáků, je ve velké míře naplňován činnostmi, které nesou charakteristické prvky PROJEKTŮ s environmentální tematikou. Nejde pouze o vytváření vztahu k živé přírodě, ale také o rozvíjení pozitivních vazeb a činností ve školním prostředí a zejména o vytváření celoživotního postoje. Tyto aktivity jsou od roku 1995 pravidelně realizovány ve spolupráci se středisky ekologické  výchovy, kam naše děti každoročně a pravidelně vyjíždějí. Tato centra jsou propojena přátelskými vztahy a jsou sdružena v síti Pavučina.