Zahraniční pobyt pro žáky přijímané do 1. ročníku gymnázia

20.04.2015 08:42

Zahraniční pobyt pro žáky přijímané do 1. ročníku gymnázia:

Žáci přijatí ve šk. r. 2015/2016 do 1. ročníku osmiletého gymnázia a 1. ročníku vyššího stupně gymnázia se účastní zahraničního pobytového kurzu přednostně zaměřeného na anglický jazyk s finanční podporou školy v hodnotě 10 000 Kč.