Zahájení školního roku 2019/2020

29.08.2019 14:33

Vážená žáci,

školní rok bude zahájen 2. 9. 2019 v 9:00 hod. v kmenových učebnách prací žáků s třídním učitelem v rozsahu 2 hodin u ročníku tercie, kvinty, 1. K. 
V třídách vyšších ročníků (Sexta, 2.K, 3.K) bude na třídnické hodiny navazovat další vyučovací hodina.
Septima a Oktáva (nejvyšší ročníky) začínají školní rok s třídním učitel v 11:15 hod. v učebně vedle ředitelny, výuka trvá do 13:30 hod.
Výuka v úterý dne 3. 9. 2019 začíná v 8:15 hod. v kmenových učebnách jednotlivých tříd dle rozvrhu oznámeného žákům, výuka trvá do 13:30 hod.