Zahájení šk. roku 2018/2019

30.08.2018 15:14

Vážení žáci, rodiče,
dovolte mi Vás touto cestou informovat o zahájení školního roku 2018/2019:

  •     první ročník denní formy studia začne v pondělí 3. září 2018 v 9:00, s sebou psací potřeby a sešit. Obsahem dne bude seznámení  se školním řádem, s BOZP, PO, s chodem školy.

  •     vyšší ročníky denní formy studia budou mít výuku dle rozvrhu.

Budeme se na Vás těšit.