Věda na přání a dny mikroskopie

21.03.2018 10:53

Přednášky 21.3.2018 šesti odborníků UTB Zlín, z oblasti fyziky, biologie a chemie pro třídy Sexta - Oktáva ve škole v hodinách přírodovědných předmětů.

https://www.vedanaprani.cz/

Exkurze na excelentní pracoviště mikroskopie Delong Instruments, Palackého tř. 3019/153b, Brno.

https://www.delong.cz/