Přijímáme žáky v dalším kole přijímacího řízení

11.06.2020 09:26

Máme volná místa pro žáky z 9. tříd, proto vyhlašujeme další kolo přijímacího řízení. V tomto kole již NEBUDE konána jednotná přijímací zkouška.

Podrobnosti naleznete je na: 

https://www.gymglobe.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/

Přijímáme také žáky z 8. třídy do Kvarty a žáky do vyšších ročníků gymnázia.