Mimořádné opatření - uzavření školy

11.03.2020 08:10

Vážení studenti, vážení rodiče, oznamujeme Vám, že na základě mimořádného opatření Ministerstva  zdravotnictví ČR od 11.3.2020 nebude do odvolání probíhat výuka v objektu Gymnázia Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 62800 Brno (škola). Žákům budou cestou iŠkoly zadávány jednotlivými vyučujícími úkoly pro samostudium a domácí úkoly, které budou vypracovány žáky v domácím prostředí a předány elektronicky vyučujícímu daného předmětu. Domácí úkoly mohou být případně odevzdány vyučujícímu po zpětném nástupu do výuky, pokud bude zákaz přítomnosti žáků ve škole pouze krátkodobý. Učivo zadané formou samostudia bude po návratu do výuky písemně nebo ústně přezkoušeno.


Informace o znovuzahájení výuky v objektu školy bude opět zaslána
elektronicky prostřednictví iŠkoly.

V případě potřeby lze školu kontaktovat elektronicky.

V Brně 10.3.2020
RNDr. Libuše Bartková, ředitel Gymnázia Globe, s.r.o.