Přijímání žáků

03/03/2014 18:24

Přijímání žáků do primy (z 5. třídy),  tercie (ze 7. třídy), 1. ročníku:

  • bez zkoušek do průměru 1,8 - rozhodnutí bude vystaveno 22. 4. 2014,
  • přihlášky přijímáme denně do 19. 4. 2014 do 1. kola,
  • po tomto datu se koná 2. kolo přijímacího řízeni - volejte.
  • Žáci jsou přijímáni i z dalších tříd, včetně  přestupů do vyšších ročníků.

Brno 3.3.2014.     dr. L. Bartková,  ředitelka škol