Učitelé

 
       
Ředitel    
RNDr. Libuše Bartková BI, Biochemie, CH, Svět práce  
  gymglobe@gymglobe.cz     
     
       
Zástupce ředitele školy    
Třídní učitel: Oktáva A-4.K Anglický jazyk, Neměcký jazyk  
Mgr. Petr Husseini    
 husseini.petr@ gymglobe.eu     
       
Třídní učitel: Kvinta A    
Mgr. Petra Černochová Biologie, Chemie, Blok přírodovědných předmětů  
  cernochova.petra@gymgl obe.eu      
     
     
Třídní učitel: Sexta A    
RNDr. Lenka Pavláková Matematika, Fyzika  
 pavlakova.lenka@ gymglobe.eu     
     
       
Třídní učitel: Septima A  
PhDr. Júlia Kolářová Anglický jazyk, Ruský jazyk  
 kolarova.julie@gymglobe.eu     
     
       
Mgr. Viorika Hanáková Tělesná výchova, Ruský jazyk  
hanakova.viorika@gymglobe.eu     
     
       

 
Mgr. Alice Flodrová Informatika  
flodrova.alice@gymglobe.eu     
     
       
Mgr. Magdaléna Andrlová Český jazyk a literatura  
 andrlova.magdalena@gymglobe.eu      
     
       
Mgr. Zuzana Kulheimová Český jazyk a literatura, VO, ZSV  
kulheimova.zuzana@gymglobe.eu     
     
     
       
PhDr. Hana Pokorná Základy společenských věd, Dějepis  
pokorna.hana@gymglobe.eu     
     
     
       
Mgr. Soňa Zbytowská Český jazyk a literatura,
Německý jazyk
 
zbytowska.sona@gymglobe.eu     
     
     
       
 

Další pracovníci

 
Sekretariát    
Soňa Zatloukalová
sekretariat@gymglobe.eu    
     
     
       
Počítačová síť, koordinátor ICT, volnočasové aktivity, projekty    
Jaroslav Jelen, DiS.    
jelen.jaroslav@gymglobe.eu    
     
     

 

AJ,  Evropská studia, Konverzace v anglickém jazyce, Science