Učitelé

 
       
Ředitel    
RNDr. Libuše Bartková BI, Biochemie, CH, Svět práce  
 gymglobe@gymglobe.cz    
     
       
Zástupkyně ředitelky školy    
Třídní učitel: Tercie A    
RNDr. Viera Mazíková, PhD. Chemie, Svět práce, PB-F  
mazikova.globe@iskola.cz    
       
Třídní učitel: Kvinta A - 1.K    
RNDr. Lenka Pavláková Matematika, Fyzika  
pavlakova.globe@iskola.cz    
     
     
Třídní učitel: Sexta A - 2.K    
PhDr. Júlia Kolářová Anglický jazyk, Ruský jazyk  
kolarova.globe@iskola.cz    
     
       
Třídní učitel: Septima A - 3.K
Třídní učitel: Oktáva A - 4.K
 
Mgr. Petr Husseini Anglický jazyk, Neměcký jazyk  
husseini.globe@iskola.cz    
     
       
Mgr. Jitka Mičánková Zeměpis, Tělesná výchova, D  
micankova.globe@iskola.cz    
     
       

 
Ing. Filip Suchomel Informatika, PB-F  
suchomel.globe@iskola.cz    
     
       
Mgr. Magdaléna Andrlová Český jazyk a literatura  
andrlova.globe@iskola.cz    
     
       
Mgr. Zuzana Kulheimová Český jazyk a literatura, VO, ZSV  
kulheimova.globe@iskola.cz    
     
     
       
Bc. Lukáš Jirásek Moderní svět, Dějepis  
jirasek.globe@iskola.cz    
     
     
       
 

Další pracovníci

 
Manažer provozu    
Ing. Mgr. Jana Wildová
 gym.globe@gmail.com    
 wildova.globe@iskola.cz    
     
       
Počítačová síť, koordinátor ICT, volnočasové aktivity, projekty    
Jaroslav Jelen, DiS.    
jelen@gymglobe.cz    
     
     

 

AJ,  Evropská studia, Konverzace v anglickém jazyce, Science