Učitelé

 
       
Ředitel    
RNDr. Libuše Bartková BI, Biochemie, CH, Svět práce  
gymglobe@gymglobe.cz    
     
       
Zástupce ředitelky školy    
Bc. Mgr. et Mgr. Michal Kaláb    
zastupce@ssknih.cz    
     
       
Třídní učitel: Prima A, Sekunda A    
Mgr. Jakub Jedounek ČJ, D-Z, Z, UK, Svět práce  
jedounek.globe@iskola.cz    
     
       
Třídní učitel: Kvinta A - 1.K    
Mgr. et Mgr. Andrea Mikitová ČJ, Dějepis  
mikitova.globe@iskola.cz    
     
     
Třídní učitel: Sexta A - 2.K    
Mgr. Hana Nečasová Matematika  
hnecasova.globe@iskola.cz    
     
       
Třídní učitel: Septima A - 3.K    
Mgr. Lucie Černá NJ, OV, ZSV, Seminář ze Společenských věd  
 luccerna@gmail.com     
cerna.globe@iskola.cz    
       
Třídní učitel: Oktáva A - 4.K  
Sergej Bulat AJ,  Evropská studia, Konverzace v AJ, Science  
bulat@gymglobe.cz    
sergejbulat.globe@iskola.cz    
       
  Mgr. Natálie Pleváková ICT, Mediální a literární tvorba, HV  
plevakova.globe@iskola.cz    
     
     
       

 
Mgr. Sáša Živná Tělesná výchova  
zivna.globe@iskola.cz    
     
     
       
Mgr. Monika Hodinková M, Z  
hodinkova.globe@iskola.cz    
hodinkova@gymglobe.cz    
     
       
 

Další pracovníci

 
Asistent ředitele    
Ing. Alena Tomšová
gym.globe@gmail.com    
     
     
       
Počítačová síť, koordinátor ICT, volnočasové aktivity, projekty    
Jaroslav Jelen, DiS.    
jelen@gymglobe.cz