Projektový tým

Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000570
 

ICT a digitální výuka

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012419

 

Spolupráce 10 škol

 
     
  Manager projektu  
  Bc. Jakub Janeček  
   janecek@gymglobe.cz   
     
  Finanční manažer  
  Ing. Radka Halodová  
     
     
  Garant technologií  
  Jaroslav Jelen, DiS.  
  jelen@gymglobe .cz