Projektový tým

Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000570
 

Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000570

 

Spolupráce pedagogů 42 škol

 
     
  Manager projektu  
  Bc. Jakub Janeček  
   janecek@gymglobe.cz   
     
  Garant on-line setkání  
  Ing. Tereza Žižková  
     
  Odborný terénní metodik  
  Tomáš Bartoníček  
     
  Garant S.T.E.A.M.  
  Ing. Lubomír Bartuška  
 

lbartuska@itveskole.cz

 
     
  Garant evaulace  
  Bc. Lucie Heinzová  
 

lheinzova@itveskole.cz