Gymnázium Globe, s. r. o.

Gymnázium je soukromá škola s vnitřně klidnou atmosférou, bezpečným prostředím a kvalitní výukou. Prioritou je výuka angličtiny a aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti žáka.

Škola zahájila činnost 1. září 1994, je členěna na nižší a vyšší stupeň. Její činnosti jsou doplněny aktivitami Školního klubu.

Nižší stupeň gymnázia odpovídá 6. až 9. třídě základní školy a žáci zde plní základní školní docházku. Třídy jsou méně početné (9 - 15 žáků na třídu).  V rámci předmětu Svět práce, Výtvarné a hudební výchovy, Tělesné výchovy mohou být vytvářeny výukové skupiny tvořené žáky různých ročníků a tříd. Součástí výuky jsou projekty, jazykové pobyty a akce v terénu.

Třídy vyššího stupně gymnázia mají 15 - 25 žáků, kteří jsou pro výuku cizích jazyků, předmětů vyučovaných v angličtině, Informatiky a některých hodin matematiky, přírodovědných předmětů či českého jazyka děleni do výukových skupin. Žákům vyšších ročníků je umožněn výběr volitelných předmětů, který umožňuje širokou všeobecně zaměřenou přípravu na vybranou VŠ nebo profesní zaměření.

Hledáte kvalitní gymnázium? 

Stále máme volná místa

na čtyřletém, šestiletém i osmiletém studiu.

Podrobnosti naleznete je zde:

https://www.gymglobe.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni/

Proč u nás studovat?

  • Široké a kvalitní všeobecné vzdělání

  • Výuka vybranho učiva v anglickém jazyce

  • Vyšší úspěšnost přijetí na Vysokou školu

  • Přizpůsobíme výuku osobnosti žáka

  • Výpočetní technika – stříhací studio, dron a mnoho dalšího

  • Výuka s odborníky v terénu

  • Maturitní práce na téma, které Vás baví

  • Krásné okolí školy

Hledáte jinou školu než gymnázium?

Iškola


VZDĚLÁVACÍ PORTÁLY GYMNÁZIA GLOBE