Historie školy a vznik gymnázia

Vznik

1. 9. 1994 Zahájení výuky
Zřizovatel školy: RNDr. Libuše Bartková
Název školy: Gymnázium Líšeň
IČ: 25330365
IZO Gymnázia: 060522321
REDIZO: 600013537
Ředitel: RNDr. Libuše Bartková
Sídlo: Kulturní centrum, Kotlánova 7, 628 00 Brno -Líšeň
Stav: 2 třídy sedmileho a 1 třída čtyřletého studia, 66 žáků, 6 interních učitelů, 2 externí učitelé

Změny

1. 9. 1995 Škola přesídlila do zrušeného objektu MŠ na Michalovu 4, 628 00 Brno–Líšeň
10. 3. 1997 Změna právního statusu a proto i úprava názvu školy na Gymnázium Líšeň, s.r.o.
  8 tříd, 175 žáků, v průměru 12 interních učitelů, 4 externí učitelé
1. 9. 2005 Objekt školy již neumožňoval další rozvoj gymnázia, proto škola přesídlila do školního objektu zrušené základní školy na Vinohradech a změnila název. Přesídlení vedlo ke změně názvu školy na Gymnázium Globe, s.r.o. Nová adresa je: Bzenecká 23, 628 00 Brno. Osídlenou část „vybydlené“ školy jsme revitalizovali na vlastní náklady. Stav ke dni 30. 6. 2010: 8 tříd, 165 žáků, 13 stálých, 3 interní učitele, 3 nepedagogičtí pracovníci.
1. 2. 2013 Gymnázium GLOBE se stalo zřizovatelem Střední školy KNIH, o.p.s.

Význam názvu školy

Název školy symbolizuje jednak cíl školy, kterým je poskytování širokého (globálního) všeobecného vzdělávání propojeného s výchovou. V našem jméně se také zrcadlí název mezinárodního Programu Globe, který je symbolem péče o udržitelnost čistoty životního prostředí kolem nás.

Shrnutí

Po 20ti letech existence je Gymnázium Globe, s.r.o., stabilní institucí s nadstandardně dobrým učitelským týmem a moderním vzdělávacím programem. Soukromá škola je schopna v oblasti vzdělávacího programu konkurovat státním gymnáziím. Lišíme se nikoliv požadavky kladenými na žáky (jsou srovnatelné), ale atmosférou školy a vnímavějším přístupem k žákům. Většina našich absolventů jsou prostě Lidé (a tím myslím lidé s velkým L).