Informace o nás

Činnost školy byla zahájena 1. 9. 1994. Soukromá škola je zařazena do rejtříku škol a školských zařízení MŠMT ČR č. j. 13.431/2002‑21.  Výuka  je od 1.9.2007 realizována podle Školního vzdělávacího programu Globe. Škola je oprávněna vyučovat vybrané předměty v jazyce anglickém.  Školní vzdělávací program Gymnázia Gobe viz  www.vseweb.cz

Škola otevírá obory vzdělávání:

 • OSMILETÉ STUDIUM – kód 79-41-K/81, pro žáky z 5. třídy ZŠ.
 • ŠESTILETÉ STUDIUM – kód 79-41-K/61, pro žáky ze 7. třídy ZŠ.
 • ČTYŘLETÉ STUDIUM – kód 79-41-K/401, pro žáky z 9. třídy ZŠ.
 • Vzdělávání dospělých podle individuálního vzdělávacího plánu k získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Priority školy

Výuka angličtiny

 • navýšená hodinová dotace anglického jazyka v každém ročníků,
 • výuka vybraného odborného učiva v angličtině,
 • připravujeme starší žáky na složení zkoušky First Certificate Examination,
 • umožňujeme individuální vzdělávání žáků cizích národností v angličtině.

Počítačový certifikát ECDL

 • akreditované testovací středisko jak pro žáky školy, tak i pro širokou veřejnost
 • mezinárodně uznávaná kvalifikace pro práci s počítačem
 • program zakončen mezinárodně platným certifikátem
 • získání certifikátu umožňuje lepší uplatnění absolventů školy na trhu práce

Osobnostní rozvoj žáků

 • realizováno formou projektů, výjezdních akcí, spoluprací s jinými školami a organizacemi
 • projekt GO! pro stmelení třídních týmů
 • environmentální programy – např. Program GLOBE – měření čistoty ovzduší, Projet Krajina, The Tree Tring Project, Studentská obchodní snídaně
 • vánoční akademie, plesy
 • soutěže, konference
 • klidné  prostředí s přátelskou atmosférou a spoluprací žáků a tříd

Charakteristika školy

Škola nabízívzdělávací program, který je určen zejména pro české děti, ale také pro studenty jiných národností.

Umožní žákům úplné střední vzdělání na evropské úrovni. Program je modulově sestaven ze tří částí, které umožňují volbu vzdělávací cesty podle zájmů a schopností studenta a požadavku rodičů. Je doplněn mimoškolními aktivitami zejména z oblasti ekologie a vzájemné komunikace, prezentace. Žáci mohou získat standardní maturitní vzdělání s hlubšími znalostmi  angličtiny a dosáhnout mezinárodně uznávaný certifikát v oblasti počítačové gramotnosti ECDL a  mezanárodně platných  jazakových certifíkátů.

Přednosti školy v porovnání s obdobnými školami:

 • Kvalitní školní vzdělávací program, který podporuje globální všeobecné vzdělávání (viz název školy), ale umožňuje i individuální zaměření na konci studia, a to včetně přírodovědně-technického zaměření.
 • Kvalifikovaný pedagogický tým.
 • Kvalitní výuka anglického jazyka, dosahujeme nadprůměrné výsledky.
 • Jsme první česká škola, kde jsme maturovali ve šk. r. 2009-2010 z několika předmětů v anglickém jazyce.
 • Nízká neúspěšnost žáků na konci studia, státní maturity se nebojíme.
 • Bezpečné prostředí s malým výskytem patologických jevů.
 • Dobré materiální zázemí a to zejména v oblasti informačních technologií.
 • Estetický interiér, čisté a zalesněné okolí školy.
 • Pomoc při řešení individuálních problémů žáků, doučování ve školním klubu.
 • Přijímání žáků v průběhu celého kalendářního roku.
 • Předností školy je přátelské prostředí, komunikace je založena přednostně na osobním kontaktu. Gymnázium má vnitřně klidnou atmosféru, vzájemně se všichni známe, žáci se chovají obvykle slušně a máme je rádi.