1. Náhradní zkoušení k uzavření klasifikace za 2. pololetí  2014/2015 a opravné zkoušky za školní rok 2013/2014 se uskuteční ve dnech 22.8.2014 - 29.8.2014.
  2. Zkoušky z předmětů Biologie, Biologie a biochemie a Bloku přírodovědných předmětů se uskuteční již v pátek 22.8.2014 od 10:00 hod.
  3. Všichni žáci, kteří konají opravnou zkoušku nebo náhradní zkoušení k uzavření klasifikace z jiných předmětů, než jsou uvedeny v bodě 2, se dostaví do školy v pondělí 25. 8. 2014 v 10.00 h. Na tabuli v 2. poschodí bude vyvěšen seznam zkoušejících a učeben.
  4. V pondělí 22. 8. 2014 bude žák konat 2 náhradní zkoušení. V každém následujícím dni žák bude konat případné další náhradní zkoušení až do úplného uzavření klasifikace za 2. pololetí.   
  5. Opravné komisionální zkoušky žák koná až po uzavření klasifikace ze všech předmětů. V každém dni může žák konat jen jednu opravnou zkoušku.
  6. Další informace lze získat v i-Škole. Obsah zkoušení či opravné zkoušky žák zjistit kliknutím na N nebo 5 v hodnocení předmětu.
  7.  Nedostaví – li se žák k opravné zkoušce, neprospěl (bod 8, § 69 školského zákona).