Certifikované testovací středisko ECDL
(European Computer Driving Licence)

Certifikované testovací středisko ECDL Vám nabízí vykonání testů pro Evropský řidičský průkaz pro práci s počítačem.

Hlavní součást konceptu ECDL tvoří proces testování počítačové gramotnosti, který objektivně ověřuje, zda uchazeč dosáhl požadované úrovně schopností využívat počítač jako nástroj pro obvyklé praktické pracovní úkony specifikované v Sylabu ECDL.

Obsah jednotlivých testů včetně dokumentace k přípravě na ně naleznete na webových stránkách konceptu ECDL.

Úspěšní absolventi ECDL testování získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem - ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučován a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.

Průběh testování

Testy ECDL mohou organizovat výhradně akreditovaná testovací střediska v akreditovaných testovacích místnostech. Přísný systém pro zabezpečení kvality (Quality Assurance System) definovaný ECDL Foundation, jasně stanoví hlavní zásady, které musí být dodrženy při jakémkoli testování ECDL a zaručují stejnou úroveň náročnosti pro všechny uchazeče:

  • Při všech testech se používají otázky z jednotné databáze testů, nazvané QTB. Přístup ke QTB mají pouze licenciáti ECDL. Číslo testu i číslo počítače, které bude uchazeči při ECDL testování přiděleno, je určeno těsně před začátkem testu losem. Uchazeč tedy nemůže předem znát konkrétní úkoly ani konkrétní počítač.
  • Vedením testu může být pověřen pouze vyškolený ECDL tester.
  • Každý termín ECDL testování musí být předem registrován u národního licenciáta (v České republice ČSKI - Česká společnost pro kybernetiku a informatiku).

Jakmile se uchazeči podaří složit testy z nejméně 4 modulů, může požádat o vydání Osvědčení ECDL Start. Po úspěšném absolvování všech sedmi modulů získává uchazeč certifikát, který dále doplněn personifikovanou plastikovou kartou velikosti kreditní karty. Úspěšně složené moduly se zapisují do ECDL Indexu.

Ceny za testování:

Položka Cena včetně DPH
(platné od 1. září 2014)
ECDL index 710 Kč
Vystavení dokladu ECDL Start 90 Kč
ECDL certifikát včetně karty 130 Kč
Jeden test z libovolného modulu 350 Kč
Jeden test z libovolného modulu – určeno pro žáky a studenty 250 Kč

 

Operační systémy, počítačové platformy

Certifikované testovací středisko v naší škole (CZ250) má akreditovanou zkušební místnost (CZU0413) s kapacitou 15 zkušebních míst a na 15 počítačích má akreditovanou následující sofwarovou platformu:

  • operační systém MS Windows 7 CZ
  • internetový prohlížeč MS Internet Explorer
  • kancelářský software MS Office 2010 s MS Outlook 2010 vše aktualizováno na nejnovější verze (SW1338).

     

Akreditovaní testeři

V cerifikovaném testovacím středisku působí:

 

Statistika testování k 25. dubnu 2016

Celkem otestováno osob 81
Vyhlášeno termínů testování 16
Celkem provedeno testů 449
Celkový počet úspěšně složených modulů 334
Celkový počet neúspěšně složených modulů 115
Vydáno dokladů ECDL - certifikát ECDL Core 10
Vydáno dokladů ECDL - certifikát ECDL Start 23
Vydáno dokladů ECDL - certifikát ECDL Modular 0

Více informací

Více informací o ECDL testování naleznete na oficiálních stránkách konceptu ECDL .

S případnými dotazy, objednávkami testování či požadavky na zapůjčení akreditované místnosti nebo akreditovaných testerů se obracejte na kontaktní e-mailovou adresu certifikovaného testovacího střediska ECDL v naší škole.